Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Projekt pn.:

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Cel projektu
Celem projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki” jest wyposażenie aglomeracji Pionki w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:

  • ochronę środowiska naturalnego oraz rozwój infrastruktury technicznej, dzięki czemu aglomeracja Pionek spełni warunki zawarte w Dyrektywie Unii Europejskiej dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
  • przyczynienie się do wypełnienia wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
  • dostosowanie procesu oczyszczania ścieków i przeróbki osądów ściekowych do nowych rozwiązań technicznych oraz ekonomicznych (sprawność, rozwiązania materiałowe, energooszczędność, etc.),
  • dostosowanie pracy oczyszczalni do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie warunków dotyczących odprowadzania ścieków do wód, pakietu przepisów dotyczących postępowania i klasyfikowania odpadów (produktów procesu oczyszczania), prawa ochrony środowiska

Koszt projektu:

Plan finansowania projektu pn.: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki” przedstawia się następująco: 

Całkowity Koszt Projektu (brutto)
35 905 369,74 zł PLN
Koszt Projektu (netto)
29 362 342,88 zł PLN
 Dofinansowanie Funduszu Spójności
18 718 493,58 zł PLN
 Środki Własne Beneficjenta
Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
10 643 849,30 zł PLN

 

Informujemy, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki” można zgłaszać na adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/