Cookies i polityka prywatności

W serwisie internetowym są wykorzystywane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce – cookies i polityka prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies > kliknij poniżej

Zamknij

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

   Pionki, dn. 16 listopada 2021 r.

Do uczestników postępowania

Nr sprawy: PWKC/19/ZP/2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niniejszym pismem informujemy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie procedury postępowania zatwierdzonej Uchwałą Nr 1 Zarządu Spółki z dn. 10.06.2021 r. pn. „Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy ul. Dr Marii Garszwo 99,

26-670 Pionki.”, wybrano Wykonawcę:

AGROBONUS SP. Z O.O. reprezentowaną przez Krzysztof Dec – prezes zarządu, Korzenica 20b, 37-543 Laszki, która zaoferowała wynagrodzenie całkowite brutto w wysokości 390.000,00 zł., słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SWZ i złożona
przez niego oferta jest ofertą najkorzystniejszą.

Prezes Zarządu

(-) Robert Pyryt