Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

 komunikat A5

 

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU DOSTAW CIEPŁA

 

Info o sezonie grzewczym

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O NAPEŁNIENIU SIECI CIEPŁOWNICZYCH NA NOWY SEZON GRZEWCZY

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

informuje, że od 11 września br.  rozpocznie napełnianie sieci ciepłowniczych.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie instalacji do napełnienia.

Członek Zarządu PWKC

(-) Robert Pyryt

 

KOMUNIKAT

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie i odłączenie spustów wód opadowych i wód drenażowych włączonych do systemu kanalizacji sanitarnej.

W przypadku wątpliwości prosimy o zgłoszenie do sekretariatu Spółki pod nr telefonu 48 385 25 14, działu wodno – kanalizacyjnego nr telefonu 604 168 143 lub biura obsługi klienta nr telefonu 48 385 25 20.

Liczymy na Państwa pomoc.

Serdecznie dziękujemy.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., Nr 139 ze zm.), który brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.” Ponadto zakaz wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych określa również zawarta z Państwem umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. 
 

 

wodomierz

 

 

WYMIANA WODOMIERZY na terenie miasta Pionki

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. informuje, że na terenia miasta Pionki w godznach 8:00-15:00 prowadzona jest wymiana wodomierzy głównych. Prace są wykonywane przez pracowników naszej spółki posiadających stosowne legitymacje. Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierza w celu jego wymiany.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

 

Prezes Zarządu PWKC

(-) Krzysztof Kowal

 

INFORMACJA O NAPEŁNIENIU SIECI CIEPŁOWNICZYCH NA NOWY SEZON GRZEWCZY

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. informuje, że od 15 września br.  rozpocznie napełnianie sieci ciepłowniczych.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie instalacji do napełnienia.

Członek Zarządu PWKC

(-) Robert Pyryt