Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

INFORMACJA                                                                     24.09.2018

W związku z otrzymanym wnioskiem o uruchomienie ogrzewania od największego odbiorcy ciepła tj. Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informujemy, iż z dniem 25.09.2018r. zostanie rozpoczęta dostawa ciepła do budynków i obiektów na terenie miasta Pionki.

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                           

INFORMACJA                                                                     24.09.2018

 

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

informuje, że jest przygotowane do uruchomienia dostaw ciepła.

Spółka oczekuje na wnioski od największych odbiorców ciepła o uruchomienie ogrzewania.


 

 Zarząd PWKC

 

 

 

INFORMACJA O NAPEŁNIENIU SIECI CIEPŁOWNICZYCH NA NOWY SEZON GRZEWCZY  2018/2019                                                                                                    

                                                                                                                                  

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

informuje, że od 17 września 2018r.  rozpocznie napełnianie sieci ciepłowniczych.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie instalacji do napełnienia.

 

Prezes Zarządu PWKC

(-)Krzysztof Kowal

 

 

 

 

Chlorowanie wody                                                                                     14.06.2018

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 14-06-2018r (czwartek) na stacjach uzdatniania wody ul. Leśna i Januszno prowadzone jest chlorowanie wody pitnej. W tym czasie może wystąpić okresowe pogorszenie organoleptyczne parametrów wody (smak i zapach).

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 

 

Szanowni Państwo,


od 25 maja 2018 r. rozpoczniemy w Polsce stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).
W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi na stronie:
http://pwkc.pl/index.php/ochrona-danych-osobowych-rodo

Podkreślamy, że ochrona Państwa prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.

                                                                                                                                            Z poważaniem
                                                                                                                           Prezes Zarządu PWKC
                                                                                                                              (-) Krzysztof Kowal

 

 

 

INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOSTAW CIEPŁA                                          27-04-2018

 

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

informuje, że na wniosek największych odbiorców ciepła zakończony został sezon grzewczy 2017/2018.

 

                                                                                                                         Zarząd PWKC

 

INFORMACJA O WSTRZYMANIU DOSTAW CIEPŁA                                        19-04-2018

 

Uprzejmie informujemy odbiorców ciepła, iż w związku z utrzymującymi się dodatnimi temeraturami powyżej 12 stopni Celcjusza oraz na podstawie prognozy pogody, na spotkaniu z najwiekszymi odbiorcami ciepła została podjęta decyzja o wstrzymaniu dostaw ciepła .

Następne spotkanie na temat ewentualnej kontynuacji ogrzewania, odbędzie sie w czwartek 26.04.2018 r.

 Zarząd PWKC

 

 komunikat A5

 

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU DOSTAW CIEPŁA

 

Info o sezonie grzewczym

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O NAPEŁNIENIU SIECI CIEPŁOWNICZYCH NA NOWY SEZON GRZEWCZY

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

informuje, że od 11 września br.  rozpocznie napełnianie sieci ciepłowniczych.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie instalacji do napełnienia.

Członek Zarządu PWKC

(-) Robert Pyryt

 

KOMUNIKAT

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie i odłączenie spustów wód opadowych i wód drenażowych włączonych do systemu kanalizacji sanitarnej.

W przypadku wątpliwości prosimy o zgłoszenie do sekretariatu Spółki pod nr telefonu 48 385 25 14, działu wodno – kanalizacyjnego nr telefonu 604 168 143 lub biura obsługi klienta nr telefonu 48 385 25 20.

Liczymy na Państwa pomoc.

Serdecznie dziękujemy.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., Nr 139 ze zm.), który brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.” Ponadto zakaz wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych określa również zawarta z Państwem umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. 
 

 

wodomierz

 

 

WYMIANA WODOMIERZY na terenie miasta Pionki

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. informuje, że na terenia miasta Pionki w godznach 8:00-15:00 prowadzona jest wymiana wodomierzy głównych. Prace są wykonywane przez pracowników naszej spółki posiadających stosowne legitymacje. Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierza w celu jego wymiany.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

 

Prezes Zarządu PWKC

(-) Krzysztof Kowal

 

INFORMACJA O NAPEŁNIENIU SIECI CIEPŁOWNICZYCH NA NOWY SEZON GRZEWCZY

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. informuje, że od 15 września br.  rozpocznie napełnianie sieci ciepłowniczych.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie instalacji do napełnienia.

Członek Zarządu PWKC

(-) Robert Pyryt