Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

Biuro obsługi klienta

Witamy w Biurze Obsługi Klienta
Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Od poniedziałku do piątku
w godz. Od 7.00 do 15.00
(poniedziałek do godz. 17.00)

Zapraszamy na Plac Konstytucji 3 Maja 3 p.II

Tel: 48 300 00 14

        48 385 25 20

e-mail: bok@pwkc.pionki.pl

Służymy Państwu pomocą w wypełnianiu niezbędnych wniosków, wyjaśnianiu wątpliwości. Naszym priorytetem jest zminimalizowanie Państwa czasu poświęconego na załatwianie wszystkich interesujących Was sprawy w sposób kompetentny.

Zadania Biura Obsługi Klienta:

 • Udzielanie informacji z zakresu działalności Spółki, a w szczególności trybu załatwiania spraw ze wskazaniem stanowisk odpowiedzialnych za czynności,
 • Informowanie klientów o procedurach i warunkach podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej 
 • Przyjmowanie i rejestracja wniosków o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę, energię cieplną i odprowadzanie ścieków, przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowych, kanalizacyjnej i/lub ciepłowniczej, wniosków ogólnych, protokołu przekazania wodomierza głównego, oświadczenia o nieuregulowanych stanie prawnym, zlecenia ekspertyzy wodomierza, uznanie długu wypowiedzenia umowy, zlecenie płatnego nadzoru branżowego oraz innych obowiązujących w Spółce, 
 • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
 • Przyjmowanie zleceń na wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnych, ciepłowniczych wraz z projektami budowlanymi
 • Zawieranie umów o dostarczenie wody i odprowadzania ścieków
 • Zawieranie umów na przyjęcie w punkcie zlewnym ścieków dowożonych
 • Zawieranie umów o dostarczanie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania 
 • Przyjmowanie zleceń na plombowanie i odczyt wodomierzy   
 • Przyjmowanie zgłoszeń o awariach oraz reklamacji
 • Udzielanie wyjaśnień dotyczących wystawionych faktur
 • Informowanie o obowiązujących cenach i stawkach opłat wynikających z taryf w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę i odprowadzanie ścieków.
 • Inne sprawy dotyczące usług świadczonych przez PWKC Sp.z o.o

Skontaktuj się z nami