Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

 

 

 

 

 

INFORMACJA O NAPEŁNIENIU SIECI CIEPŁOWNICZYCH NA NOWY SEZON GRZEWCZY  2018/2019                                                                                                    

                                                                                                                                  

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

informuje, że od 17 września 2018r.  rozpocznie napełnianie sieci ciepłowniczych.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie instalacji do napełnienia.

Prezes Zarządu PWKC

(-)Krzysztof Kowal

 

 

 

 

Chlorowanie wody                                                                                     14.06.2018

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 14-06-2018r (czwartek) na stacjach uzdatniania wody ul. Leśna i Januszno prowadzone jest chlorowanie wody pitnej. W tym czasie może wystąpić okresowe pogorszenie organoleptyczne parametrów wody (smak i zapach).

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na potrzeby projektowanego Cmentarza Komunalnego w Pionkach

 DSC6351

Celem inwestycji jest budowa kompletnej infrastruktury technicznej na potrzeby projektowanego cmentarza przy ulicy Kozienickiej . Realizowany etap robót przewiduje wyposażenie terenu w sieci i przyłącza wodociągowe (451,3 mb.) oraz kanalizację sanitarną (301,9 mb.) i deszczową (375 mb.).

 

 

 DSC6338 DSC6348 3

 Zadanie to opiewa na kwotę 410 612,59 zł brutto. Planowany termin ukończenia prac budowlanych przypada na 18.06.2018 roku.

 

Dzień Ziemi.

 

Zapraszamy serdecznie w najbliższą niedzielę (22 kwietnia) do Miejskiego Ośrodka Kultury na festyn z okazji XIX Dnia Ziemi.

plakat

Na przybyłych gości, czekać będzią liczne atrakcję, konkursy, quizy, zabawy rodzinne oraz przedstawienia.

Nasze przedsiębiorstwo w tym roku, również bierze udział w akcji i ponownie  w Trosce o Środowisko będzie sadzić drzewa oraz kwiaty.  Graby, wierzby, brzozy jak również tulipanowce wzbogacą pionkowskie parki oraz skwerki.

 

 

Wesołych Świąt

Kartka Wielkanocna PWKC maa

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2018

 

światowy dzień wody do wsadzenia abc

 

 WESOŁYCH ŚWIĄT

 
 
Kartka z yczeniami na 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia 22 listopada 2017 roku w Urzędzie Miasta Pionki odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie :

Zadania nr 1 „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” w przedmiocie zamówienia „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”

 DSC4924


Umowa na wykonanie Zadania nr 1 „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” zawarta została pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczym w Pionkach Sp. z o.o. reprezentowanym przez: Krzysztofa Kowala – Prezesa Zarządu oraz Roberta Pyryta – Członka Zarządu a INŻYNIERIĄ RZESZÓW Spółka Akcyjna reprezentowaną przez: Jerzego Karola Żyłę – Prezesa Zarządu oraz Grzegorza Króla – Członka Zarządu. Wydarzenie odbyło się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Pionki w obecności pana Burmistrza Romualda Zawodnika oraz wiceprzewodniczącego rady pana Kazimierza Myśliwca.

Na rozpoczęcie tej inwestycji miasto i jego mieszkańcy wyczekiwali od kilkunastu lat.

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 28.07.2017roku Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: PWKC/653/2017. Wartość podpisanej umowy do zadania pierwszego opiewa na kwotę w  wysokości 31 875 450,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) w tym 23% należnego podatku od towarów i usług VAT, tj. 5 960 450 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) obowiązującego w dniu Udzielenia Zamówienia. Wynagrodzenie netto wynosi 25 915 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Dla przypomnienia:

Realizacja umowy umożliwi spełnienie wymagań dotyczących:

 • Zwiększenie efektywności w zakresie odprowadzania, usuwania i oczyszczania ścieków,
 • Dostosowanie parametrów oczyszczalni ścieków do aktualnie obowiązujących norm środowiskowych (krajowych i UE)

Informacje na temat projektu:

 • Tytuł projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”
 • „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”, realizowana w ramach Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
 • Beneficjent projektu – Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
 • Całkowity koszt realizacji projektu (brutto) -35 905 369,74 zł w tym:
 • Całkowity koszt realizacji projektu (netto) -29 362 342,88 zł
 • Wartość podatku VAT - 6 543 026,86 zł
 • Dofinansowanie w formie dotacji ze środków POIiŚ 2014-2020 - 63,75% kwoty kosztów realizacji projektu netto, tj. 18 718 493,58 zł
 • Wkład własny Beneficjenta – 36,25% kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. 10 643 849,30 zł

Okres realizacji: 05.02.2015 do 31.12.2019r.


 

WYMIANA WODOMIERZY na terenie miasta Pionki

wodomierz

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. informuje, że na terenia miasta Pionki w godznach 8:00-15:00 prowadzona jest wymiana wodomierzy głównych. Prace są wykonywane przez pracowników naszej spółki posiadających stosowne legitymacje. Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierza w celu jego wymiany.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

 

Prezes Zarządu PWKC

(-) Krzysztof Kowal

 III OGÓLNOPOLSKA AKCJA NOC BIBLIOTEK

NocBibliotek nowy


Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, z których zasobów warto korzystać.Biblioteki publiczne, szkolne i inne łączą siły i czekają na czytelników z mnóstwem atrakcji – niecodziennych spotkań z literaturą i jej gwiazdami.

W akcję włączyła się również Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach, która czeka na  czytelników 02 czerwca z niebanalnym programem i atrakcjami pod hasłem " Czytanie porusza"

Zapraszamy:)

 

MAJÓWKA SZACHOWA 

szachy zaproszenie szachy

    Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników gry królewskiej na Majówkę Szachową. Turniej w systemie szwajcarskim odbędzię się w Miejskim Ośrodkiem Kultury 27 maja. Zgłoszenia pod numerem 507 434 079 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy szachiści bez względu na wiek i posiadaną kategorię szachową.

Zapraszamy do sportowej rywalizacji.

rekulamin konkursu

 

 

 

 KOMUNIKAT

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie i odłączenie spustów wód opadowych i wód drenażowych włączonych do systemu kanalizacji sanitarnej.

W przypadku wątpliwości prosimy o zgłoszenie do sekretariatu Spółki pod nr telefonu 48 385 25 14, działu wodno – kanalizacyjnego nr telefonu 604 168 143 lub biura obsługi klienta nr telefonu 48 385 25 20.

Liczymy na Państwa pomoc.

Serdecznie dziękujemy.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., Nr 139 ze zm.), który brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.” Ponadto zakaz wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych określa również zawarta z Państwem umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. 
 

 

"ZASADŹ DRZEWO, ZASADŹ KRZEW W TROSCE O ŚRODOWISKO Z PWKC"

 DSC3157Pięćset sadzonek czekało w niedzielę w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach na uczestników Światowego Dnia Ziemi. Przeprowadzona przez PWKC akcja pod hasłem "Zaopiekuj się bezpłatną sadzonką w trosce o środowisko" cieszyła sie dużym zainteresowaniem. Dęby, klony, wierzby, buki, ale także aronie, berberysy i tuje trafiły w ręce mieszkańców Pionek. Każda sadzonka została przekazana w odpowiedzialne ręce, zostanie wysadzona i objęta troskliwą opieką przez ich właścicieli.

Dzień Ziemi w naszym mieście obchodzony był po raz 18. Na obecnych czekało wiele atrakcji. Artyści z Krakowa zaprezentowali spektakl "Zielona wyspa pirata Pifpafa", a "Badacze Wody" z pionkowskiego gimnazjum wykonali wodny rap. Stowarzyszenie Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej w Pionkach przygotowało konkurs dla dzieci z wiedzy o pszczołach i ich roli w środowisku naturalnym. Nagrody w konkursie ufundowało Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze.

galeria zdjęć

 

 

 XVIII DZIEŃ ZIEMI

plakat na dni ziemi A3

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi - to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.

Chcielibyśmy wspólnie z Państwem celebrować to wydarzenie dlatego zapraszamy 23 kwietnia do Miejskiego Ośrodka Kultury w którym z tej okazji odbędzie się mnóstwo wspaniałych zabaw, konkursów i działań happeningowych związanych z ochroną naszej niebieskiej planety. Nasze przedsiębiorstwo przygotowało dla Państwa akcję  "Zasadź drzewo, zasadź krzew w troske o środowisko z PWKC". Uczestnikom festynu będziemy rozdawać sadzonki drzew i krzewów różnych gatunków.

Zaopiekuj się sadzonką, zasadź ją w ogrodzie, parku czy działce!

Pamiętajmy, że zieleń w mieście filtruje powietrze i dostarcza nam wszystkim tlen. Rośliny przechwytują, zatrzymują i przetwarzają toksyny neutralizując zagrożenia dla siebie, dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Wspólnie zadbajmy o Środowisko!!!

WESOŁYCH ŚWIĄT

 

 kartka wiateczna NOWA

 

 

STUDENCI Z AKADEMI SZTUK PIĘKNYCH W POSZUKIWANIU INSPIRACJI…

 elektrowani raz jeszcze

 

 

 

Przez tydzień stara elektrociepłownia znajdująca się na terenie Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego będzie plenerem dla grupy studentów Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu Artystycznego, którzy wraz z opiekunami przyjechali do Pionek.
Grupa 35 osób z Polski (Poznań), Słowacji (Bratysława) i Bośni (Banja Luka) będzie szukać inspiracji tworząc swoje dzieła zarówno w budynkach jak i przestrzeni otaczającej stare, blisko 100 letnie budynki elektrociepłowni.
Opiekunami grup są min prof. Marcin Berdyszak,  dr Tomasz Drewicz, dr Marta Bosowska wykładowcy pracujący na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Efekt prac młodych adeptów sztuki będzie możliwy do obejrzenia w najbliższą sobotę 08.04.2017 o godzinie 11.00 w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „ Elektrownia” w Radomiu.
Podpatrzoną pracę studentów zilustrowaliśmy w galerii zdjęć. DSC3116 Kopia

galeria zdjęć

 

 

 

  ZAPRASZAMY DO ZABAWY

KONKURS KONKURS KONKURS 

 

ZAJRZYJ W ZAKŁADKĘ KONKURSY ABY POZNAĆ PYTANIA. POWODZENIA!!!

http://pwkc.pl/konkursy  

 

 

 

kolorowe 33

Po raz dwudziesty piąty, 22 marca na całym świecie obchodzony będzie Światowy Dzień Wody. Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom ma zwrócić uwagę na zależność pomiędzy stanem i jakością ekosystemów wodnych, a ściekami.

Światowy Dzień Wody ustanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych na Zgromadzeniu Ogólnym, które odbyło się w 1992 roku w Rio de Janeiro. Święto obchodzone jest każdego roku pod innym hasłem. Koncentrując się wokół zależności między jakością wody, jej dostępnością, a powstającymi w wyniku działalności człowieka ściekami, tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody podkreśla kluczową rolę racjonalnego zarządzania gospodarką ściekową.  
UWAGA KONKURS1

Z tej okazji Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach przygotowało dla Państwa  konkurs.

 

 


Dnia 22 marca w dniu w którym Obchodzimy Światowe Dni Wody na naszej stronie internetowej w zakładce KONKURSY znajdą Państwo zadanie/pytanie konkursowe.
5 pierwszych osób,  które przyślą na naszą skrzynkę mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. prawidłową odpowiedź, otrzyma drobne upominki od naszego przedsiębiorstwa.

 

 

http://pwkc.pl/konkursy

fala z tekstem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dobiegły do końca tegoroczne ferie. Ci, którzy spędzili je w mieście nie powinni narzekać na brak atrakcji. Miejski Ośrodek Kultury wraz z Przedsiębiorstwem Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczym stworzyli wspólny projekt dla dzieci i młodzieży pod hasłem ''Bezpieczne ferie z PWKC”.  W ramach tego projektu ochotnicy mogli wziąć udział w konkursie ''BEST MODEL Pionki 2017. Główne nagrody w konkursie ufundowało Przedsiębiorstwo PWKC. 22 lutego Prezes Spółki Pan Krzysztof Kowal odwiedził uczestników podczas warsztatów medialnych prowadzonych przez Wojciecha Szymańskiego, na co dzień pracownika Radia ESKA Radom.
    Prezes w kilku zdaniach przybliżył uczestnikom szczegóły pracy przedsiębiorstwa jego zadania i rolę jaką odgrywa w prawidłowym funkcjonowaniu miasta. Duży nacisk Prezes Kowal stawia na edukację ekologiczną młodych mieszkańców Pionek. To oni bowiem będą w przyszłości klientami PWKC. Pan Wojciech natomiast opowiadał o pracy dziennikarza radiowego. Chętni mieli okazję przez chwilę wcielić się w rolę radiowca, zapowiadali pogodę, wiadomości sportowe i przeprowadzali wywiady. Na zakończenie wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali drobne upominki. Krzysztof Kowal podziękował również uczestnikom ''BEST MODEL Pionki 2017 za aktywność i chęć udziału w konkursie.Cóż, ferie się skończyły ale wysiłki PWKC nie ustają. Wysiłki, które mają na celu edukowanie młodych mieszkańców naszego miasta.      

W końcu Pionki to nasz wspólny projekt.

 

 

 

 

więcej zdjęć ze spotkania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serdecznie zapraszamy dnia 22 lutego do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach na wyjątkowe wydarzenie

Dzień Medialny z Radiem ESKA i PWKC  

pwkc medialny dzie

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizayjno Ciepłownicze Sp. z o.o.

wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pionkach realizuje projekt

                              "BEZPIECZNE FERIE".

Postanowiliśmy współuczestniczyć  w tym przedsięwzięciu, ponieważ nie jest nam obojętne

bezpieczeństwo młodych mieszkańców naszego miasta. Zawsze chętnie włączamy się w tego typu akcje.

Ferie z PWKC

 

 

 

 

 

Dnia 20 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt:
                      „Dbam o przyrodę, więc oszczędzam wodę”.

  DSC2313

wyniki konkursu

 

 

Kartka witeczna PWKC1 

 

 

Konkurs plastyczny "Dbam o przyrodę, więc oszczędzam wodę" został zakończony.

Serdecznie dziękujemy za wspaniałe prace i życzymy wszystkim powodzenia.

 

Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach

                         zaprasza na wyjątkowe wydarzenie

                         KONCERT CHARYTATYWNY

                            DLA MAI, MARII i MICHALINY

            Koncert odbędzie się 10 GRUDNIA o godzinie 16:00

ulotki skadane 12a

Zarząd Spółki PWKC  wraz z pracownikami wspiera akcję i zachęca Państwa do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

więcej informacji

UWAGA KONKURS1

PLAKAT KONKUS PLASTYCZNY pat

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI  Z KLAS I-III  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z SIEDZIBĄ NA TERENIE GMINY MIASTA PIONKI DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM pt:

  "DBAM O PRZYRODĘ, WIEC OSZCZĘDZAM WODĘ".

  SZCZEGÓŁY KONKURSU, REGULAMIN ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY W ZAKŁADCE KONKURSY.

                                                   ZAPRASZAMY DO ZABAWY I ŻYCZYMY POWODZENIA.

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu finansowanego ze środowiska POIŚ -2014-2020

pn:.”Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”

W dniu 30 czerwca 2016 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp.z o.o. oraz Fundusz podpisali umowę o dofinansowanie projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”

Jest to jedna z pierwszych umów podpisanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Realizacja projektu ma na celu przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Pionkach w sposób pozwalający sprostać wymaganiom stawiany przez UE dotyczącym jakości oczyszczonych ścieków oraz prowadzenia gospodarki osadowej.

Realizacja umowy umożliwi spełnienie wymagań dotyczących:

 • Zwiększenie efektywności w zakresie odprowadzania, usuwania i oczyszczania ścieków,
 • Dostosowanie parametrów oczyszczalni ścieków do aktualnie obowiązujących norm środowiskowych (krajowych i UE)

Informacje na temat projektu:

 • Tytuł projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”
 • Beneficjent projektu – Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
 • Całkowity koszt realizacji projektu (brutto) -35 905 369,74 zł w tym:
 • Całkowity koszt realizacji projektu (netto) -29 362 342,88 zł
 • Wartość podatku VAT - 6 543 026,86 zł
 • Dofinansowanie w formie dotacji ze środków POIiŚ 2014-2020-63,75% kwoty kosztów realizacji projektu netto, tj. 18 718 493,58 zł
 • Wkład własny Beneficjenta – 36,25% kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. 10 643 849,30 zł

Okres realizacji: 05.02.2015 do 31.12.2019r.

 

 

 

 

NOWA SIEDZIBA BIURA OBSŁUGI KLIENTA

W trosce o wygodę i zadowolenie naszych klientów pragniemy poinformować, iż z dniem 05.09.2016r  Biuro Obsługi Klienta rozpocznie pracę w nowej siedzibie. Zapraszamy Państwa na Plac Konstytucji III Maja 3, piętro 2 (budynek biur Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

poniedziałek  od 7.00 - 17.00

wtorek - piątek od 7.00 - 15.00

Służymy pomocą w wypełnianiu niezbędnych wniosków oraz wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości. Mamy nadzieję, iż zaproponowane przez nas rozwiązanie spełni Państwa oczekiwania i przyczyni się do jeszcze owocniejszej współpracy.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

Prezes Zarządu PWKC

(-) Krzysztof Kowal

 

 PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO KANALIZACYJNO CIEPŁOWNICZE W PIONKACH So. z o.o. informuje, że w dniu 26 sierpnia w godz. 21:00 do godz. 5: 00 dnia następnego prowadzony będzie przegląd i konserwacja urządzeń Przepompowni Ścieków przy ul. Zwycięstwa, w tym czasie konieczna będzie praca agregatu prądotwórczego.

Przepraszamy okolicznych mieszkaniców za powyższe niedogodności.

Prezes Zarządu PWKC

(-) Krzysztof Kowal