Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno

Ciepłownicze w Pionkach

 WESOŁYCH ŚWIĄT

 
 
Kartka z yczeniami na 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia 22 listopada 2017 roku w Urzędzie Miasta Pionki odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie :

Zadania nr 1 „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” w przedmiocie zamówienia „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”

 DSC4924


Umowa na wykonanie Zadania nr 1 „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” zawarta została pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczym w Pionkach Sp. z o.o. reprezentowanym przez: Krzysztofa Kowala – Prezesa Zarządu oraz Roberta Pyryta – Członka Zarządu a INŻYNIERIĄ RZESZÓW Spółka Akcyjna reprezentowaną przez: Jerzego Karola Żyłę – Prezesa Zarządu oraz Grzegorza Króla – Członka Zarządu. Wydarzenie odbyło się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Pionki w obecności pana Burmistrza Romualda Zawodnika oraz wiceprzewodniczącego rady pana Kazimierza Myśliwca.

Na rozpoczęcie tej inwestycji miasto i jego mieszkańcy wyczekiwali od kilkunastu lat.

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 28.07.2017roku Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: PWKC/653/2017. Wartość podpisanej umowy do zadania pierwszego opiewa na kwotę w  wysokości 31 875 450,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) w tym 23% należnego podatku od towarów i usług VAT, tj. 5 960 450 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) obowiązującego w dniu Udzielenia Zamówienia. Wynagrodzenie netto wynosi 25 915 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Dla przypomnienia:

Realizacja umowy umożliwi spełnienie wymagań dotyczących:

 • Zwiększenie efektywności w zakresie odprowadzania, usuwania i oczyszczania ścieków,
 • Dostosowanie parametrów oczyszczalni ścieków do aktualnie obowiązujących norm środowiskowych (krajowych i UE)

Informacje na temat projektu:

 • Tytuł projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”
 • „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”, realizowana w ramach Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
 • Beneficjent projektu – Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
 • Całkowity koszt realizacji projektu (brutto) -35 905 369,74 zł w tym:
 • Całkowity koszt realizacji projektu (netto) -29 362 342,88 zł
 • Wartość podatku VAT - 6 543 026,86 zł
 • Dofinansowanie w formie dotacji ze środków POIiŚ 2014-2020 - 63,75% kwoty kosztów realizacji projektu netto, tj. 18 718 493,58 zł
 • Wkład własny Beneficjenta – 36,25% kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. 10 643 849,30 zł

Okres realizacji: 05.02.2015 do 31.12.2019r.


 

WYMIANA WODOMIERZY na terenie miasta Pionki

wodomierz

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. informuje, że na terenia miasta Pionki w godznach 8:00-15:00 prowadzona jest wymiana wodomierzy głównych. Prace są wykonywane przez pracowników naszej spółki posiadających stosowne legitymacje. Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierza w celu jego wymiany.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

 

Prezes Zarządu PWKC

(-) Krzysztof Kowal

 III OGÓLNOPOLSKA AKCJA NOC BIBLIOTEK

NocBibliotek nowy


Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, z których zasobów warto korzystać.Biblioteki publiczne, szkolne i inne łączą siły i czekają na czytelników z mnóstwem atrakcji – niecodziennych spotkań z literaturą i jej gwiazdami.

W akcję włączyła się również Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach, która czeka na  czytelników 02 czerwca z niebanalnym programem i atrakcjami pod hasłem " Czytanie porusza"

Zapraszamy:)

 

MAJÓWKA SZACHOWA 

szachy zaproszenie szachy

    Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników gry królewskiej na Majówkę Szachową. Turniej w systemie szwajcarskim odbędzię się w Miejskim Ośrodkiem Kultury 27 maja. Zgłoszenia pod numerem 507 434 079 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy szachiści bez względu na wiek i posiadaną kategorię szachową.

Zapraszamy do sportowej rywalizacji.

rekulamin konkursu

 

 

 

 KOMUNIKAT

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie i odłączenie spustów wód opadowych i wód drenażowych włączonych do systemu kanalizacji sanitarnej.

W przypadku wątpliwości prosimy o zgłoszenie do sekretariatu Spółki pod nr telefonu 48 385 25 14, działu wodno – kanalizacyjnego nr telefonu 604 168 143 lub biura obsługi klienta nr telefonu 48 385 25 20.

Liczymy na Państwa pomoc.

Serdecznie dziękujemy.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., Nr 139 ze zm.), który brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.” Ponadto zakaz wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych określa również zawarta z Państwem umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. 
 

 

"ZASADŹ DRZEWO, ZASADŹ KRZEW W TROSCE O ŚRODOWISKO Z PWKC"

 DSC3157Pięćset sadzonek czekało w niedzielę w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach na uczestników Światowego Dnia Ziemi. Przeprowadzona przez PWKC akcja pod hasłem "Zaopiekuj się bezpłatną sadzonką w trosce o środowisko" cieszyła sie dużym zainteresowaniem. Dęby, klony, wierzby, buki, ale także aronie, berberysy i tuje trafiły w ręce mieszkańców Pionek. Każda sadzonka została przekazana w odpowiedzialne ręce, zostanie wysadzona i objęta troskliwą opieką przez ich właścicieli.

Dzień Ziemi w naszym mieście obchodzony był po raz 18. Na obecnych czekało wiele atrakcji. Artyści z Krakowa zaprezentowali spektakl "Zielona wyspa pirata Pifpafa", a "Badacze Wody" z pionkowskiego gimnazjum wykonali wodny rap. Stowarzyszenie Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej w Pionkach przygotowało konkurs dla dzieci z wiedzy o pszczołach i ich roli w środowisku naturalnym. Nagrody w konkursie ufundowało Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze.

galeria zdjęć

 

 

 XVIII DZIEŃ ZIEMI

plakat na dni ziemi A3

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi - to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.

Chcielibyśmy wspólnie z Państwem celebrować to wydarzenie dlatego zapraszamy 23 kwietnia do Miejskiego Ośrodka Kultury w którym z tej okazji odbędzie się mnóstwo wspaniałych zabaw, konkursów i działań happeningowych związanych z ochroną naszej niebieskiej planety. Nasze przedsiębiorstwo przygotowało dla Państwa akcję  "Zasadź drzewo, zasadź krzew w troske o środowisko z PWKC". Uczestnikom festynu będziemy rozdawać sadzonki drzew i krzewów różnych gatunków.

Zaopiekuj się sadzonką, zasadź ją w ogrodzie, parku czy działce!

Pamiętajmy, że zieleń w mieście filtruje powietrze i dostarcza nam wszystkim tlen. Rośliny przechwytują, zatrzymują i przetwarzają toksyny neutralizując zagrożenia dla siebie, dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Wspólnie zadbajmy o Środowisko!!!

WESOŁYCH ŚWIĄT

 

 kartka wiateczna NOWA

 

 

STUDENCI Z AKADEMI SZTUK PIĘKNYCH W POSZUKIWANIU INSPIRACJI…

 elektrowani raz jeszcze

 

 

 

Przez tydzień stara elektrociepłownia znajdująca się na terenie Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego będzie plenerem dla grupy studentów Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu Artystycznego, którzy wraz z opiekunami przyjechali do Pionek.
Grupa 35 osób z Polski (Poznań), Słowacji (Bratysława) i Bośni (Banja Luka) będzie szukać inspiracji tworząc swoje dzieła zarówno w budynkach jak i przestrzeni otaczającej stare, blisko 100 letnie budynki elektrociepłowni.
Opiekunami grup są min prof. Marcin Berdyszak,  dr Tomasz Drewicz, dr Marta Bosowska wykładowcy pracujący na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Efekt prac młodych adeptów sztuki będzie możliwy do obejrzenia w najbliższą sobotę 08.04.2017 o godzinie 11.00 w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „ Elektrownia” w Radomiu.
Podpatrzoną pracę studentów zilustrowaliśmy w galerii zdjęć. DSC3116 Kopia

galeria zdjęć

 

 

 

  ZAPRASZAMY DO ZABAWY

KONKURS KONKURS KONKURS 

 

ZAJRZYJ W ZAKŁADKĘ KONKURSY ABY POZNAĆ PYTANIA. POWODZENIA!!!

http://pwkc.pl/konkursy  

 

 

 

kolorowe 33

Po raz dwudziesty piąty, 22 marca na całym świecie obchodzony będzie Światowy Dzień Wody. Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom ma zwrócić uwagę na zależność pomiędzy stanem i jakością ekosystemów wodnych, a ściekami.

Światowy Dzień Wody ustanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych na Zgromadzeniu Ogólnym, które odbyło się w 1992 roku w Rio de Janeiro. Święto obchodzone jest każdego roku pod innym hasłem. Koncentrując się wokół zależności między jakością wody, jej dostępnością, a powstającymi w wyniku działalności człowieka ściekami, tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody podkreśla kluczową rolę racjonalnego zarządzania gospodarką ściekową.  
UWAGA KONKURS1

Z tej okazji Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach przygotowało dla Państwa  konkurs.

 

 


Dnia 22 marca w dniu w którym Obchodzimy Światowe Dni Wody na naszej stronie internetowej w zakładce KONKURSY znajdą Państwo zadanie/pytanie konkursowe.
5 pierwszych osób,  które przyślą na naszą skrzynkę mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. prawidłową odpowiedź, otrzyma drobne upominki od naszego przedsiębiorstwa.

 

 

http://pwkc.pl/konkursy

fala z tekstem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dobiegły do końca tegoroczne ferie. Ci, którzy spędzili je w mieście nie powinni narzekać na brak atrakcji. Miejski Ośrodek Kultury wraz z Przedsiębiorstwem Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczym stworzyli wspólny projekt dla dzieci i młodzieży pod hasłem ''Bezpieczne ferie z PWKC”.  W ramach tego projektu ochotnicy mogli wziąć udział w konkursie ''BEST MODEL Pionki 2017. Główne nagrody w konkursie ufundowało Przedsiębiorstwo PWKC. 22 lutego Prezes Spółki Pan Krzysztof Kowal odwiedził uczestników podczas warsztatów medialnych prowadzonych przez Wojciecha Szymańskiego, na co dzień pracownika Radia ESKA Radom.
    Prezes w kilku zdaniach przybliżył uczestnikom szczegóły pracy przedsiębiorstwa jego zadania i rolę jaką odgrywa w prawidłowym funkcjonowaniu miasta. Duży nacisk Prezes Kowal stawia na edukację ekologiczną młodych mieszkańców Pionek. To oni bowiem będą w przyszłości klientami PWKC. Pan Wojciech natomiast opowiadał o pracy dziennikarza radiowego. Chętni mieli okazję przez chwilę wcielić się w rolę radiowca, zapowiadali pogodę, wiadomości sportowe i przeprowadzali wywiady. Na zakończenie wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali drobne upominki. Krzysztof Kowal podziękował również uczestnikom ''BEST MODEL Pionki 2017 za aktywność i chęć udziału w konkursie.Cóż, ferie się skończyły ale wysiłki PWKC nie ustają. Wysiłki, które mają na celu edukowanie młodych mieszkańców naszego miasta.      

W końcu Pionki to nasz wspólny projekt.

 

 

 

 

więcej zdjęć ze spotkania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serdecznie zapraszamy dnia 22 lutego do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach na wyjątkowe wydarzenie

Dzień Medialny z Radiem ESKA i PWKC  

pwkc medialny dzie

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizayjno Ciepłownicze Sp. z o.o.

wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pionkach realizuje projekt

                              "BEZPIECZNE FERIE".

Postanowiliśmy współuczestniczyć  w tym przedsięwzięciu, ponieważ nie jest nam obojętne

bezpieczeństwo młodych mieszkańców naszego miasta. Zawsze chętnie włączamy się w tego typu akcje.

Ferie z PWKC

 

 

 

 

 

Dnia 20 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt:
                      „Dbam o przyrodę, więc oszczędzam wodę”.

  DSC2313

wyniki konkursu

 

 

Kartka witeczna PWKC1 

 

 

Konkurs plastyczny "Dbam o przyrodę, więc oszczędzam wodę" został zakończony.

Serdecznie dziękujemy za wspaniałe prace i życzymy wszystkim powodzenia.

 

Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach

                         zaprasza na wyjątkowe wydarzenie

                         KONCERT CHARYTATYWNY

                            DLA MAI, MARII i MICHALINY

            Koncert odbędzie się 10 GRUDNIA o godzinie 16:00

ulotki skadane 12a

Zarząd Spółki PWKC  wraz z pracownikami wspiera akcję i zachęca Państwa do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

więcej informacji

UWAGA KONKURS1

PLAKAT KONKUS PLASTYCZNY pat

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI  Z KLAS I-III  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z SIEDZIBĄ NA TERENIE GMINY MIASTA PIONKI DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM pt:

  "DBAM O PRZYRODĘ, WIEC OSZCZĘDZAM WODĘ".

  SZCZEGÓŁY KONKURSU, REGULAMIN ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY W ZAKŁADCE KONKURSY.

                                                   ZAPRASZAMY DO ZABAWY I ŻYCZYMY POWODZENIA.

 

 

 

 

 

NOWA SIEDZIBA BIURA OBSŁUGI KLIENTA

W trosce o wygodę i zadowolenie naszych klientów pragniemy poinformować, iż z dniem 05.09.2016r  Biuro Obsługi Klienta rozpocznie pracę w nowej siedzibie. Zapraszamy Państwa na Plac Konstytucji III Maja 3, piętro 2 (budynek biur Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

poniedziałek  od 7.00 - 17.00

wtorek - piątek od 7.00 - 15.00

Służymy pomocą w wypełnianiu niezbędnych wniosków oraz wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości. Mamy nadzieję, iż zaproponowane przez nas rozwiązanie spełni Państwa oczekiwania i przyczyni się do jeszcze owocniejszej współpracy.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

Prezes Zarządu PWKC

(-) Krzysztof Kowal

 

 PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO KANALIZACYJNO CIEPŁOWNICZE W PIONKACH So. z o.o. informuje, że w dniu 26 sierpnia w godz. 21:00 do godz. 5: 00 dnia następnego prowadzony będzie przegląd i konserwacja urządzeń Przepompowni Ścieków przy ul. Zwycięstwa, w tym czasie konieczna będzie praca agregatu prądotwórczego.

Przepraszamy okolicznych mieszkaniców za powyższe niedogodności.

Prezes Zarządu PWKC

(-) Krzysztof Kowal

 

 

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu finansowanego ze środowiska POIŚ -2014-2020

pn:.”Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki” 

W dniu 30 czerwca 2016 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp.z o.o. oraz Funduszu  podpisali umowę o dofinansowanie projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”

Jest to jedna z pierwszych umów podpisanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Realizacja projektu ma na celu przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Pionkach w sposób pozwalający sprostać wymaganiom stawiany przez UE dotyczącym jakości oczyszczonych ścieków oraz prowadzenia gospodarki osadowej.

Realizacja umowy umożliwi spełnienie wymagań dotyczących:

 • Zwiększenie efektywności w zakresie odprowadzania, usuwania i oczyszczania ścieków,
 • Dostosowanie parametrów oczyszczalni ścieków do aktualnie obowiązujących norm środowiskowych (krajowych i UE) 

Informacje na temat projektu:

 • Tytuł projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”
 • Beneficjent projektu – Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
 • Całkowity koszt realizacji projektu (brutto) -35  905 369,74 zł w tym:
 • Całkowity koszt realizacji projektu (netto) -29  362 342,88 zł
 • Wartość podatku VAT - 6 543 026,86 zł
 • Dofinansowanie w formie dotacji ze środków POIiŚ  2014-2020-63,75% kwoty kosztów realizacji projektu netto, tj. 18 718 493,58 zł 
 • Wkład własny Beneficjenta – 36,25% kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. 10 643 849,30 zł

Okres realizacji: 05.02.2015 do 31.12.2019r.

 

 

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU DOSTAW CIEPŁA

Info o sezonie grzewczym